Даведнік па фондах установы «Беларускі дзяржаўны архіў навукова-тэхнічнай дакументацыі»

Угод святкавання 100-годдзя архіўнай галіны Беларусіў Беларускім дзяржаўным архіве навукова-тэхнічнай дакументацыі выйшаўДаведнік па фондах установы «Беларускі дзяржаўны архіў навукова-тэхнічнай дакументацыі».

Даведнік з‘яўляецца даведачна-інфармацыйным выданнем, асноўная мэта якога інфармаваць работнікаў структурных падраздзяленняў па архівах і справаводстве, даследчыкаў, работнікаў арганізацый і ўстаноў, якія вывучаюць пытанні развіцця навукі, архітэктуры і тэхнікі Рэспублікі Беларусь, аб складзе і змесце дакументаў архіва.

Асноўную частку даведніка складаюць апісальныя артыкулы (характарыстыкі фондаў і дакументаў).

У кароткую гістарычную даведку ўключаны звесткі аб датах адукацыі, перайменаваннях, рэарганізацыях, ліквідацыі, падведамнасці, асноўных напрамках навукова-тэхнічнай дзейнасці арганізацыі-фондаўтваральніка.

У анатацыі характарыстыка дакументаў даецца па кожным выглядзе ў наступнай паслядоўнасці: навуковая, канструктарская, праектная, тэхналагічная, патэнтная, кіраўнічая дакументацыя, дакументы па асабістым складзе. Пры апісанні навукова-даследчай дакументацыі, прадстаўленай у асноўным справаздачамі па навукова-даследчым працам, раскрываецца тэматыка справаздач. Пры апісанні іншых відаў навукова-тэхнічнай дакументацыі, а таксама кіраўніцкай дакументацыі, указваецца намінальная прыкмета і раскрываецца змест. Для апісання фондаў выкарыстоўваўся індывідуальны спосаб анатавання.